3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE ve DENEME SORU (B)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi kesikli değişken değildir
A)-İl trafik kodları
B)-Kan grupları (A, B, AB, 0)
C)-Meslek grupları
D)-Ailelerin aylık geliri
E)-Fertlerin mesleği
Soru 2- Değişkenler Latin alfabesinin hangi grup harfleri ile sembolize edilir
A)-İlk harfler (a,b.c)
B)-Orta harfler (m,n,o)
C)-Sesli harfler (a,e, i)
D)-Son harfler (x,y,z)
E)-Hepsi
Soru 3- Populasyondan şansa bağlı olarak çekilen ve populasyonu temsil eden alt gruba ne denir
A)-Ölçü
B)-Örnek
C)-Ölçek
D)-Ölçmek
E)-Veri
Soru 4- Kan kolesterol değeri için ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Adlandırma
B)-Dereceleme
C)-Aralık
D)-Oran
E)-Sıralama
Soru 5- Bir çalışmada ölçülen 20,45 sayısının tam sayı olarak yuvarlaklaştırılmış değeri nedir
A)-20,5
B)-20
C)-21
D)-21,1
E)-21,5
Soru 6- Bir okula kayıt yaptıran öğrenci sayısı 5 yılda 50 kişiden 200 kişiye ulaşmıştır. Öğrenci sayısındaki yıllık % artış oranı nedir
A)-6%
B)-30%
C)-300%
D)-100%
E)-60%
Soru 7- Bölünmüş daire grafiğinde 90 derecelik açı bütünün % kaçını temsil eder
A)-90%
B)-45%
C)-50%
D)-25
E)-30
Soru 8- Populasyondan hesaplanan belirleyici değerlere (ölçülere) ne denir
A)-İstatistik
B)-Değişken
C)-Veri
D)-Sayım
E)-parametre
Soru 9- Sıraya dizilmiş verilerde merkezdeki verinin değeri hangi istatistik ölçüdür
A)-Ortalama
B)-Mod
C)-Medyan
D)-Varyans
E)-Hiçbiri
Soru 10- Yi = ( 11, 13, 11, 7, 9, 11, 9, 11, 8) Yukarıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir
A)-10
B)-9
C)-11
D)-12
E)-8
Soru 11- Yi = ( 11, 13, 11, 7, 9, 11, 9, 11, 8) Yukarıdaki Y değişkeninin varyansı (S2 ) nedir
A)-5
B)-3,5
C)-2
D)-4
E)-5,5
Soru 12- Yi = ( 11, 13, 11, 7, 9, 11, 9, 11, 8) Yukarıdaki Y değişkeninin Değişim Aralığı değeri nedir
A)-6
B)-9
C)-13
D)-7
E)-5
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi örnek varyansı sembolüdür
A)-Q
B)-s
C)-S²
D)-X
E)-r
Soru 14- Verilerin değişkenliği hakkında bilgi veren ölçülere ne denir
A)-Dağılış ölçüsü
B)-Örnek ölçüsü
C)-Katsayı ölçüsü
D)-Yer ölçüsü
E)-Konum ölçüsü
Soru 15- Biyoloji’ye uygulanan istatistiğin adı nedir
A)-Sosyometri
B)-Biyolog
C)-Sosyolog
D)-Biyometri
E)-Ekonometri
Soru 16- Sayı doğrusu üzerinde tüm değerleri alabilen değişken tipi hangisidir
A)-Sürekli değişken
B)-Kesikli
C)-Kalitatif
D)-Dereceli
E)-Adlandırmalı
Soru 17- Verilerin merkezileştiği değerleri belirten, ölçülere ne ad verilir
A)-Dağılış ölçüsü
B)-Değişim ölçüsü
C)-Dağılım ölçüsü
D)-Yer ölçüsü
E)-Mod ölçüsü
Soru 18- Veriler içinde en çok tekrarlanan değer hangi istatistik ölçüsüdür
A)-Ortalama
B)-Mod
C)-Medyan
D)-Varyans
E)-Değişim genişliği
Soru 19- Verilere ait varyansla standart sapma arasındaki bağıntı nedir
A)-Varyans ile standart sapma arasında bağıntı yoktur
B)-Varyansı karesi standart sapmaya eşittir
C)-Standart sapmanın karesi varyansa eşittir
D)-Varyans standart sapmanın her zaman iki katıdır
E)-Varyansın yarısı standart sapmaya eşittir
Soru 20- Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9) Yukarıdaki Y değişkeninin medyanı nedir
A)-10
B)-9
C)-11
D)-12
E)-8

Toplam Soru Miktarı: 20