3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE ve DENEME SORU (A)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi istatistiğin tanımlarından biri değildir
A)-Ekonomi, sağlık vb. konulurdaki veri yığınlarıdır
B)-Bilimsel çalışmaların metodudur
C)-Bilimsel çalışmalardaki harcamalardır
D)-Örnek verilerden hesaplanan ölçülerdir
E)-Eğitim, trafik vb. alanlardaki verilerin özetlenmesidir
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi istatistikte en yaygın kullanılan veri grubudur
A)-Harfler
B)-Kelimeler
C)-İşaretler
D)-Grafikler
E)-Rakamlar
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi değişken değildir
A)-Pi sayısı
B)- Boy
C)-Ağırlık
D)-Kolesterol
E)-Kan pH değeri
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi kesikli değişkendir
A)-Boy uzunluğu
B)-Kan pH değeri
C)-Kan Kolesterol değeri
D)-Kan Ģeker düzeyi
E)-Kan grupları (A, B, AB, 0)
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi ölçek (skala) tipi değildir
A)-Adlandırma
B)-Oran
C)-Derecelendirme
D)-Tanımlama
E)-Aralık
Soru 6- Örnekten ölçülen veriler kullanılarak hesaplanan belirleyici değerlerle (ölçülere) ne denir?
A)-Parametre
B)-İstatistik
C)-Değişken
D)-Oran
E)-Hız
Soru 7- Kan şeker değeri için değişken tipi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sürekli değişken
B)-Kesikli değişken
C)-Kalitatif değişken
D)-Dereceli değişken
E)-Sıralı değişken
Soru 8- (Yağlı yiyeceklerin tüketimi kan kolesterol değerini yükseltir) olayında bağımlı değişken hangisidir
A)-Yiyecek yağı
B)-Yiyecek hacmi
C)-Kan kolesterol değeri
D)-Kan hacmi
E)-Yiyecek hacmi
Soru 9- Bebeklerin cinsiyetinin belirlenmesi ölçümünün değişken tipi nedir
A)-Sürekli değişken
B)-Ara değişken
C)-Kantitatif değişken
D)-Bağımlı değişken
E)-Kesikli değişken
Soru 10- Bir çalışmada ölçülen 20,15 sayısının tek ondalıklı olarak yuvarlaklaştırılmış değeri nedir
A)-) 20.2
B)-20
C)-21
D)-21.1
E)-21.5
Soru 11- Etin kg 20 TL, ekmeğin kg 2 TL ise etin fiyatının ekmeğin fiyatına oranı nedir
A)-20
B)-5
C)-2
D)-0.1
E)-10
Soru 12- Bir bölge hastanesinde Ocak ayında 40, şubat ayında 10 mevsimsel grip hastalığı nedeniyle ölüm vakası tespit edilmiştir. Ölüm vakalarındaki % azalış oranı nedir
A)-% 25
B)-% 50
C)-% 75
D)-% 7.5
E)-%10
Soru 13- Bir frekans tablosunda ikinci sınıftaki veri sayısı 20, toplam veri sayısı 80 ise, bu sınıfın oransal (nispi) frekansı nedir
A)-% 25
B)-% 20
C)-% 33
D)-% 75
E)-Bilinmez
Soru 14- Bir bütünün parçalarını oransal göstermek için çizilen grafik hangisidir
A)-Sütun grafik
B)-Bölünmüş daire grafiği
C)-Histogram
D)-Çizgi grafik
E)-Poligon
Soru 15- Yukarıdaki tabloda sınıf aralığı nedir
A)- 0.4
B)-0.5
C)-1
D)-4
E)-3
Soru 16- Yukarıdaki tablodaki 3. sınıfın oransal (nispi) frekansı nedir? (%)
A)-10
B)-40
C)-20
D)-25
E)-50
Soru 17- Yukarıdaki tablodaki 2. sınıfın eklemeli (yığılımlı) frekansı nedir
A)-10
B)-30
C)-20
D)-25
E)-35
Soru 18- Yukarıdaki tablo kaç boyutlu bir frekans tablosudur
A)-Tek
B)-İki
C)-Üç
D)-Dört
E)-Beş
Soru 19- Yukarıdaki tablodaki 2. sınıfın eklemeli (yığılımlı) nispi frekansı nedir
A)-5
B)-35
C)-70
D)-50
E)-20
Soru 20- İstatistik aşağıdaki alanların hangisi ile ilgili verileri incelemez
A)-İstatistik üretim ve tüketimle ilgili verileri incelemez
B)-Sağlık ve eğitimle ilgili verileri incelemez
C)-Doğum ve ölüm kayıtları ilgili verileri incelemez
D)-Sabit nitelikli verileri incelemez
E)-Hepsini incelemez

Toplam Soru Miktarı: 20