3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE SORU (C)

Soru 1- bir ölçme aracının karşılaştırmaya esas alınan standart büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A)-ölçü birimi
B)-ölçülebilirlik
C)-ölçme
D)-veri
E)-ölçek
Soru 2- hangisi seçim biasıdır?
A)-kabul edilmez yöntem biası
B)-kaba-kötü ölçüm biası
C)-yetersiz örnek biası
D)-beklenti biası
E)-anımsatma biası
Soru 3- aşağıdakilerden hangisi nominal özelliktedir?
A)-medeni durum
B)-çocuk sayısı
C)-cinsiyet
D)-sosyo-ekonomik durum
E)-açlık kan şekeri
Soru 4- aşağıdakilerden hangisi merkezi eğilim ölçülerinden değildir?
A)-mod
B)-ortanca
C)-medyan
D)-Varyans
E)-hiçbiri
Soru 5- Birimin sayılarak veya ölçülerek elde edilen değerlerine ne ad verilir
A)-Değişken
B)-örnek
C)-ölçek
D)-hedef toplum
E)-
Soru 6- herhangi bir olayın olma ve olmama olasılığı toplamı kaça eşittir
A)-0,50
B)-0,75
C)-0
D)-0,25
E)-1
Soru 7- aşağıdaki ifadelerden hangisi diğer dördünden farklıdır
A)-diyabet nöropatik ağrı yapar
B)-güneş yanığı melanoma yol açar
C)-sigara içmek amfizeme neden olur
D)-kuduz virüsü kuduz infeksiyonuna neden olur
E)-yaş ilerledikçe işitme azalır
Soru 8- bir örnekte frekansı en yüksek yani en çok tekrarlanan gözlem değere ne ad verilir
A)-medyan
B)-Mod
C)-varyans
D)-ortanca
E)-
Soru 9- bir toplumda kadının medeni duruma göre dağılımı aşağıdaki grafik sunumlarından hangisi ile en iyi sunulur
A)-çubuk grafik
B)-Daire grafik
C)-poligon
D)-histogram
E)-
Soru 10- hangisi istatistik biliminin sağlık alanında kullanım nedenleri arasında yer almamaktadır
A)-Hastalık tanısı koyabilme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- . aşağıdakilerden hangisi kantitatiftir
A)-Medeni durum
B)-çocuk sayısı
C)-cinsiyet
D)-sosyo-ekonomik durum
E)-açlık kan şekeri
Soru 12- tarih tarih süreci içerisinde çözümlemeler için kullanılan bilgi kaynakları aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-otorite
B)-bireysel deneyimler
C)-bilim
D)-alışkanlıklar
E)-
Soru 13- Standart sapma ile varyans arasında nasıl bir matematiksel ilişki vardır
A)-Standart sapma varyansın kareköküne eşittir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- yüzde olarak standart sapmanın ortalamaya oranı hangisidir
A)-Mod
B)-Varyans
C)--St.hata
D)-Harmonik ort
E)-
Soru 15- Bir örnekteki gözlem değerlerinin örnek ortalamasından farkları alınır ve toplanırsa bu sapmaların toplamı kaç olarak bulunur
A)-4/1
B)-1,2
C)-Sıfır
D)-iki
E)-1
Soru 16- Bir sınıfta 30 öğrencinin Boy ortalaması 165 ise her öğrencinin Boyu 3 e bölünür ise boy ortalaması Ne olur
A)-50
B)-55
C)-60
D)-65
E)-40
Soru 17- 3 farklı araba aynı mesafeyi farklı hızlarda kat etmektedir ortalama hız hangi istatistiki yöntemle hesaplanır
A)-Harmonik ortalama
B)-aritmetik ortalama
C)-standart ortalama
D)-
E)-
Soru 18- normal dağılım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-kesikli değişkenler için kullanılmaktadır
B)-nicel değişkenler için kullanılmaktadır
C)-diğer adı gauss dağılımıdır
D)-sürekli değişkenler için
E)-diğer bir adı çan eğrisi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi kesikli veridir
A)-açlık kan şekeri
B)-sosyo-ekonomik durum
C)-medeni durum
D)-- çocuk sayısı
E)-cinsiyet
Soru 20- Nicelik için hangisi yanlıştır
A)-ölçülebilir
B)-sayımlarla elde edilir
C)-bir simge ile gösterilemez
D)-ondalık sayılarla gösterilebilir
E)-gerçek değerdir
Soru 21- - ( 4……………………10…………………28 ) sayı dizisinde ortanca değer aşağıdakilerden hangisidir
A)-8
B)-9
C)-10
D)-11
E)-15
Soru 22- ( 4……………………8,10…………………28 ) sayı dizisinde ortanca değer aşağıdakilerden hangisidir
A)-8
B)-10
C)-9
D)-11
E)-15
Soru 23- Araştırmacının oluşumuna hiç katkı sağlamadığı veri eldesi yöntemi hangisidir
A)-kontrollü deney
B)-Gözlem
C)-doğal deney
D)-Klinik deney
E)-

Toplam Soru Miktarı: 23