3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE SORU (B)

Soru 1- olasılık düzeyi sınırları hangisidir?
A)- -1 ile +1
B)-2 ile 4
C)-0 ile 1
D)-1 ile 3
E)- -2 ile +2
Soru 2- (3,15,9,12,20,32,10,24,25,30) şeklindeki bir kümenin aritmetik ortalaması hangisidir)
A)-10
B)-32
C)-5
D)-17
E)-23
Soru 3- hangisi güvenirliği olumsuz yönde etkileyen faktörlerden değildir?
A)-hastanın benzer soruya farklı cevap
B)-aynı kişilerce aynı kişide yapılan ölçümlerden farklı sonuçlar elde edilmesi
C)-farklı kişilerce aynı kişide yapılan ölçümlerden farklı sonuçlar elde edilmesi
D)-ölçülen maddenin değişmezliği
E)-bir tartı aletinin değişen kalibrasyonu
Soru 4- nüfusu birebir temsil etme özelliği olmayan örnekleme hangisidir?
A)-kolay örnekleme
B)-rastgele örnekleme
C)-tabakalı örnekleme
D)-sistematik örnekleme
E)-randomize örnekleme
Soru 5- aşağıdaki hatalardan hangisi kesinlik azalmasına yol açmaktadır?
A)-toplumun boy ortalamasının hesaplanmasında örnek grubunda cüce ve basketbolcuların gerçek oranlarından fazla bulunması
B)-gerçek değerden 1 derece fazla gösteren termometre
C)-gerçek değerin etrafında dengesiz dağılım gösteren hatalar
D)-gerçek değerden 1 kg fazla gösteren tartı
E)-bilinçli olarak yapılan hatalar
Soru 6- en büyük değerin 150 en küçük değerin 50 olduğu ve sınıf sayısının 10 olduğu durumda sınıf aralığı kaçtır?
A)-15
B)-10
C)-5
D)-3
E)-7
Soru 7- yapılan bir araştırmada öğrencilerin %25 inin sigara kullandığı saptanmıştır. Rastgele seçilecek dört öğrenciden 4 ünde sigara içme olasılığı 0.004 olduğuna göre seçilen 4 öğrencinin sigara içme olasılığı dışındaki olasılıkların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)-0.950
B)-0.990
C)-0.996
D)-0.992
E)-0.976
Soru 8- kantatif veriler için en uygun sınıf sayısı en fazla kaç olarak önerilmektedir?
A)-5-15
B)-21-25
C)-16-20
D)-3-4
E)-26-30
Soru 9- hasta olanlar arasında etkenle karşılaşmayanların bulunmaması durumunda yorum aşağıdakilerden hangisidir?
A)-etken hastalık oluşumu için yeterli nedendir
B)-etken hastalık oluşumunda nedenlerden biridir
C)-etkenin hastalık oluşumuna katkısı bulunmamaktadır
D)-etkenin hastalık oluşumu üzerine etkisi şüphelidir
E)-etken hastalık oluşumunda gerekli nedendir
Soru 10- çalışılan örnekte gözlem değerlerinde büyük çarpıklık varsa aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)-mod
B)-varyans
C)-aritmetik ortalama
D)-geometrik ortalama
E)-ortanca
Soru 11- bir araştırmada önceden belirlenen önerme ve koşullar ne ad alır?
A)-tipik olay
B)-ön kabul
C)-ölçme
D)-atipik olay
E)-hipotez
Soru 12- ölçümlenmiş değerlerin gerçek büyüklükleri ile ele alındığı durumlarda, bu verilerin oluşturduğu diziye ne ad verilir
A)-yığışımlı frekans dizisi
B)-sınıflandırılmış dizi
C)-sıralı dizi
D)-frekans dizisi
E)-yalın dizi
Soru 13- 8 kişiye ilişkin sistolik kan basıncı değerleri 110,125,160,210,105,135,140,125mmhg şeklindedir. Dağılım alanı hangisidir?
A)-160-210 mmhg
B)-110-210 mmhg
C)-105-125 mmhg
D)-105-210 mmhg
E)-
Soru 14- nitelik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)-ölçülebilir
B)-sayımlarla elde edilir
C)-bir simge ile gösterilebilir
D)-ondalık sayılarla gösterilebilir
E)-gerçek değerdir
Soru 15- yukarıdaki tabloya göre negatif prediktif değer hangisidir?
A)-c/c+d
B)-- b/b+d
C)-a/a+c
D)-d/c+d
E)-a/a+b
Soru 16- 13 elemanlı bir serinin ortalaması 148 olup her elemandan 8 çıkaracak olursak serinin yeni ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)-47
B)-140
C)-65
D)-101
E)-94
Soru 17- 47 öğrencilik bir sınıfın yaş ortalaması 9 olup her öğrencinin yaşı iki ile çarpılacak olursa bu durumda ortalama aşağıdakilerden hangisinde eşit olur?
A)-11
B)-94
C)-27
D)-47
E)-18
Soru 18- etkenle karşılaşanlar arasında hiç sağlam bulunmaması durumunda yorum aşağıdakilerden hangisidir?
A)-etken hastalık oluşumunda gerekli nedendir
B)-etkenin hastalık oluşumuna katkısı bulunmamaktadır
C)-etken hastalık oluşumunda nedenlerden biridir
D)-etkenin hastalık oluşumu üzerine etkisi
E)-
Soru 19- etken.aşağıdakihastalıkdağıolımlarınuşumu içinhangisindeyeterli nedendirpoissondağılım uygun değildir?
A)-bir kitaptaki yazılım hata sayısı
B)-istanbul da bir günde doğan bebek sayısı
C)-bir günde yanlış düşen telefon sayısı
D)-bir günde başlayan savaş sayısı
E)-belirli bir nüfusun içinde 110 yaşına kadar yaşayanların sayısı
Soru 20- ortak bir özellik gösteren ve üzerinde çalışma yapmak istenen gruba ne ad verilir?
A)-veri
B)-değişken
C)-ölçek
D)-hedef toplum
E)-birim

Toplam Soru Miktarı: 20