3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK 9 ÜNİTE

Soru 1- tam olasılık dağılımlarında dağılımı karakterize etmek yani nitelemek üzere iki önemli ölçü kullanılır.bunlar nelerdir.
A)-beklenen değer , dağılımın ortalaması
B)-standart sapma , varyans
C)-ortalama değer, binom
D)-dağılımın ortalaması , dağılımın standart sapması veya varyans
E)-varyans, binom
Soru 2- gözlem değerlerinin dağılımına kısaca baktığımızda, ortalama değer etrafında toplanma ve ortalamadan uzaklaştıkça gözlem sayısı ne olur
A)-artar
B)-aynı kalır
C)-azalır
D)-gözlem değerinin iki katına çıkar
E)-hiçbiri
Soru 3- tabiatta gerçekleşen yada gözlenen pek çok olayın olasılık dağılımının normal dağılıma uygun olması nasıl adlandırılır ?
A)-kesikli dağılım
B)-normal dağılım
C)-binom
D)-hipergeometrik
E)-poisson
Soru 4- normal dağılımın şekli nasıldır ?
A)-asimetrik
B)-kesikli
C)-üçgen
D)-simetrik
E)-hiçbiri
Soru 5- normal dağılımda dağılımın orta değerinin simgesi hangisidir?
A)-x
B)-p
C)-mü
D)-y
E)-xi
Soru 6- tesadüfen seçilecek bir birimin ortalamanın altında veya üstünde olma olasılığı kaçtır
A)-1
B)-0
C)-(-1)
D)-sonsuz
E)-0,5
Soru 7- normal dağılımın formülünde yer alan semboller nelerdir
A)-x
B)-mü
C)-standart sapma
D)-π- doğal logaritma tabanı
E)-hepsi
Soru 8- kesikli olasılık dağılımları nelerdir?
A)-binom, hipergeometrik, poisson
B)-hipergeometrik, varyans
C)-değişim aralığı, poisson
D)-standart sapma , varyans
E)-standart sapma, binom, varyans
Soru 9- herhangi bir normal dağılımın standart normal dağılıma dönüştürmek ve standart normal dağılım için hazırlanmış olasılık değerleri tablosunu kullanarak ilgili alanı yani olasılığı hesaplayabilmek için ne yapılır?
A)-y dönüşümü
B)-z dönüşümü
C)-π dönüşümü
D)-xi dönüşümü
E)-hiç biri
Soru 10- bir tesadüfi değişkenin alabileceği tüm mümkün sonuçların toplamı kaçtır?
A)-2
B)-0
C)-1
D)-(-1)
E)-0,5
Soru 11- bir (1) değerinin söz konusu mümkün sonuçlara nasıl dağıldığını gösteren dağılıma ne denir?
A)-olasılık dağılılımı
B)-olasılık hesabı
C)-mutlak olasılık
D)-olasılık kat sayısı
E)-tam sayı
Soru 12- normal dağılım konusuyla ilgili olarak mutlaka bilinmesi ve hatırlanması gereken kurallar nelerdir.?
A)-normal eğrinin altında kalan alan daima 1 dir.
B)-normal dağılım söz konusu olduğunda aritmatik ortalama eğri altındaki alanı iki eşit kısma ayırır.yani ortalamanın sağında ve solunda 0, 5 olasılık gerçekleşir.
C)-standart normal dağılım tablosu ortalama ile ilgili z değeri arasındaki alanı yani olasılığı verir.
D)-temelinde sürekli bir değilkenin bulunması sebebiyle normal dağılımda tesadüfi değişkenler birbirine çok yakındır.bu yüzden tek bir değer için olasılık 0 dır.
E)-hepsi
Soru 13- standart normal eğri alanları tablosu sadece..... Değerleri için hazırlanmıştır?
A)-pozitif xi
B)-negatif xi
C)-pozitif z
D)-nagatif z
E)-0
Soru 14- beklenen değer nedir
A)-gözlem sayısı ile olasılığın toplamıdır
B)-gözlem sayısı ile olasılığın çarpı mıdır
C)-gözlem sayısı ile olasılığın farkıdır
D)-gözlem sayısının olasılığa bölümüdür
E)-hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 14