3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK 8 ÜNİTE

Soru 1- Planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla bireye kazandırılması kararlaştırılan, davranış değişikliği ya da davranışdır. Bu özellik nedir?
A)-Hedef
B)-Eğitimde hedef
C)-Eğitim
D)-Hasta eğitimi
E)-Öğretme süreci
Soru 2- Hedefler için hangisi yanlıştır?
A)-Açık, anlaşılır, ulaşılabilir ve ölçülebilir olmalı
B)-Süreklilik, aşamalılık ve dayanışıklık ilkesini yansıtmalı
C)-Kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalı
D)-Özne, içerik,yüklem öğelerini içererek öğrenim davranışı açısından ifade edilmeli
E)-Uygulama ve değerlendirmede yol gösterici / seçici ölçüt olma özelliği taşımaz
Soru 3- Hastanın hemen öğrenmesi gerekli olan davranışlar hangi hedefdir?
A)-Orta vadeli hedefler
B)-Uzun vadeli hedefler
C)-Kısa vadeli hedefler
D)-Sürekli hedefler
E)-Ölçülebilen hedefler
Soru 4- Hedefler hemşirenin değil , hastanın öğrenme sonunda hangi davranışları göstereceğini ifade etmesi ,hangi hedefin öğesidir?
A)-Orta ve uzun vadeli hedefler
B)-Kısa vadeli hedefler
C)-Eğitim hedefi
D)-Öğrenme hedefi
E)-Öğretme hedefi
Soru 5- İstendik davranışların basitten karmaşığa,kolaydan zora, somuttan soyuta ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı bir sıralamasıdır.Anlamı nedir?
A)-Eğitimsel psikoloji
B)-Mantıksal psikoloji
C)-Bilişsel öğrenme
D)-Taksonomi
E)-Duyuşsal öğrenme
Soru 6- Zihinsel etkinliklerin baskın olduğu davranışların kodlandığı alan hangisidir?
A)-Bilişsel alan
B)-Duyuşsal alan
C)-Devimsel alan
D)-Eğitimsel alan
E)-Bilimsel alan
Soru 7- Hangisi bilişsel alanla ilgili hedef değildir?
A)-Bilgi
B)-Kavrama
C)-Uygulama
D)-Sentez
E)-Alma
Soru 8- Öğrenme , yeni bilgilerin kazanılmasını , hatırlanmasını içeren basamak hangisidir?
A)-Bilgi
B)-Kavrama
C)-Uygulama
D)-Analiz
E)-Sentez
Soru 9- Duyuşsal alanla ilgili hedeflerin sınıflandırılmasında kullanılan temel ilke nedir?
A)-Tutum
B)-Güdülenmişlik
C)-İçselleştirme
D)-Kaygı
E)-Özgüven
Soru 10- Hangisi duyuşsal alan hedeflerinden değildir?
A)-Alma
B)-Tepkide bulunma
C)-Kurulma
D)-Değer verme
E)-Niteleme
Soru 11- Öğrenmede bireyin bir objeye , olaya ve bir davranışa yönelik tutum, inanç ve değerlerin yer almasına ne denir?
A)-Değer verme
B)-Niteleme
C)-Alma
D)-Tepkide bulunma
E)-Örgütleme
Soru 12- Öğrenilmiş becerilerin ortaya konulduğu alan hangisidir?
A)-Duyuşsal alan
B)-Devimsel alan
C)-Bilişsel alan
D)-İşselleştirme
E)-Değerlendirme

Toplam Soru Miktarı: 12