3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
1. Ünite

Soru 1- 1-Aşağıdakilerden hangisi infeksiyon zinciri halkalarından değildir?
a)İnfeksiyon etkeni
b) Kaynak
c) Taşınma yolu
d) Uygun konakçı
e)Konakçı kapısı
Soru 2- 2-Hassas konakçıda infeksiyon gelişimini etkileyen özellikler nelerdir?
a)Yeni doğan ve yaşlı bireyler
b)Vücut boşluklarının PH düzeyi, belirli hastalıklara genetik eğilim
c)Stres,beslenme ve hijyenik alışkanlıkları
d)Yaşam koşulları, çevre, genel sağlık durumu , bağışıklama
e)Hepsi
Soru 3- 3-İnfeksiyon etkeninin doğal olarak yaşayıp çoğaldığı ve yayılım gösterdiği yer, nedir?
a)Kaynak
b)Çıkış kapısı
c)Taşıma yolu
d)Giriş kapısı
e)Hassas konakçı
Soru 4- 4-Ameliyatı takip eden ilk 30 gün içinde ,kesi yerinde ve cerrahi girişimde bulunulan veya girişim sırasında manipule edilen organ ve boşluklarda gelişen infeksiyon hangisidir?
a)Yüzeyel insizyonel (Yİ)
b)Primer yüzeyel insizyonel (PYİ)
c)Sekonder yüzeyel insizyonel (SYİ)
d)Cerrahi alan infeksiyon (CAİ)
e)Derin insizyonel (Dİ)
Soru 5- 5-Hangisi yüzeyel CAİ olarak tanımlanmamaktadır
a)Diş apseleri
b)Epizyotomi veye yeni doğan sünnet insizyonları
c)Yanık yaraları
d)Fasya ve kas tabakasına ulaşan infeksiyonlar
e)Hepsi
Soru 6- 6-CAİ en çok neden olan mikroorganizmalar hangileridir?
a)Prokaryotlar
b)Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif stafilakoklar
c)Spiroketler
d)Riketsialar
e)Mollikülitler
Soru 7- 7-Hangisi bireye özgü intrinsik risk faktörlerinden değildir?
a)Yaş
b)Diyabet
c)Cilt bütünlüğünün bozulması
d)Solunum sorunları
e)Kötü beslenme
Soru 8- 8-Özellikle kırık ve aşırı doku nekrozu gelişiminin olduğu kontamine yaralarda, Klostridium sporları ile ortaya çıkan sıklıkla hastalık etkenin C.Perfringeus olduğu infeksiyon hangisidir?
a)Klostridiyal Miyonekroz (Gazlı Gangren)
b)Tetanoz
c)Toksemi
d)Hihrodenit
e)Opistetanoz
Soru 9- 9-Hangileri tetanozda destekleyici tedavi ve bakımdır?
a)Yara bakımında cerrahi aseptik koşulların sürdürülmesi
b)Elektrolit sıvı gereksiniminin karşılanması
c)Beslenmenin üst düzeyde sağlanması
d)Güvenli, loş ,sessiz sakin,uyarı kontrollü çevre sağlanması
e)Hepsi
Soru 10- 10-Hangisi cerrahi infeksiyon sistemik kilinik belirtilerinden değildir?
a)Ateş
b)İştahsızlık,halsizlik
c)Dolor (ağrı)
d) Baş ağrısı
e)Bulantı kusma

Toplam Soru Miktarı: 10