3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ VİZE SINAVI GÜZ 2018-2019

Soru 1- 1. Ögrenme kuramlarindan hangisi, ögrenmede en onemli faktor egitim ve cevre oldugunu ileri surer.?
a) Davranisci ogrenme yaklasimi
b) Humanistik yaklasim
c) Bilissel yaklasim
d) Sosyal yaklasim
e) İletisim yaklasimi
Soru 2- 2. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin sağlığın kazanılması ile ilgili eğitim etkinlikleri kapsamında yer alır?
a) Bireye kullanacağı protez hakkında eğitim
b) Yenidoğanın aylık yapılması gereken muayeneleri hakkında eğitim
c) Ameliyat sonrası mobilizasyon hakkında eğitim
d) Solunum egzersizlerinin önemi hakkında eğitim
e) Aile planlaması hakkında eğitim
Soru 3- 3. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin sağlığın geliştirilmesi , sürdürülmesi ve hastalıklardan koruma ile ilgili eğitim etkinlikleri kapsamında yer alır?
a) Hipertansiyon tanısI olan bir hastaya sağlığını yönetme hakkında eğitim
b) Göz sağlığı taraması hakkında eğitim
c) Diyabetli hastanın beslenmesi hakkında eğitim
d) Tanı işlemleri hakkında eğitim
e) Hastanın ilaçları hakkında eğitim
Soru 4- 4. Hasta eğitimi yaparken aşağıdaki faktörlerden hangisinde hemşire en fazla etkili olur?
a) Öğrenme gereksinimi
b) Öğrenme biçimi
c) Öğrenme isteği
d) Öğrenme yeterliliği
e) Öğrenme hedefleri
Soru 5- 5. Aşağıdakilerden hangisi hastanın bilişsel gelişim düzeyine uygun davranış özelliklerinden biri değildir?
a) Solunum güçlüğü çekmesi
b) Hastanın kullandığı bir ilaç prospektüsünü anlaması
c) Hastanın sorun özme becerisine sahip olması
d) Diyabet hastasının insülin dozunu doğru hesaplaması
e) Hastanın kullandığı broşürü okuması
Soru 6- 6. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alana yönelik bir hemşirelik tanısıdır?
a) Hipertansiyonun olası yan etkileri hakkında bilgi eksikliği
b) Göbek bakımını doğru bir şekilde yapma hakkında bilgi eksikliği
c) Enjektöre uygun dozda insülin çekme hakkında bilgi eksikliği
d) Ameliyat sonrası protez kullanımını kabul etme hakkında bilgi eksikliği
e) Kolostomi bölgesinin hijyeninin önemi hakkında bilgi eksikliği
Soru 7- 7. Aşağıdakilerden hangisi Yaşlılık döneminde hasta eğitiminde dikkate alınmaz ?
a) Eğitim kısa süreli sık aralıklı olmalı
b) Örnek ve benzetmeler yer verilmeli
c) Resimli Kitap
d) Tartışma olmalı
e) Yardımcı malzeme
Soru 8- 8. Hasta eğitimi yapan hemşirelerin eğitim-hasta eğitimi kavramları hakkında bilgi sahibi olması gerekenler arasında yer almaz?
a) Hasta eğitiminin temeli kavramlar arasındaki ilişkileri kavramak
b) Hemşirelik eğitimi sorunlarını yorumlamak
c) Hasta eğitiminin temellerini kavramak
d) Hasta eğitiminin yöntemlerini kavramak
e) Hasta eğitiminin kapsamını kavramak
Soru 9- 9. Aşağıdakilerden hangisi "davranışı izleyen ve davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcıyı" tanımlar?
a) İstek
b) Tekrar
c) Pekiştireç
d) Dikkat
e) Güdü
Soru 10- 10. Yaşam içinde kendiliğinden oluşan yaşamın her alanında gerçekleşen eğitime ne ad verilir?
a) İnformal eğitim
b) Sağlık eğitimi
c) Formal eğitim
d) Örgün eğitim
e) Hasta eğitimi
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimi süresince hastanın öğrenmeye güdülenmesini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Etkin katılım
b) Cinsiyet
c) Hastalığa uyum
d) Sağlık inançları
e) Dikkat
Soru 12- 12. Hasta eğitimine yönelik hemşirelik tanısı hastanın ------------gösterir. Yukardaki boşluğu tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Öğrenme yeterliliğini
b) Öğrenme gereksinimini
c) Öğrenmeye hazırbulunuşluğunu
d) Öğrenme isteğini
e) Öğrenmeye karşı tutumunu
Soru 13- 13. Hasta eğitiminde toplanan verilerden hangisi diğerlerine göre daha sübjektiftir?
a) Hasta ile görüşme kayıtları
b) Ekip üyeleriyle görüşme kayıtları
c) Laboratuvar sonuçları
d) Hemşirelik kayıtları
e) Tıbbı kayıtlar
Soru 14- 14. Hasta eğitiminde öğrenme güdüsünü etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bireyin kaygı düzeyi arttıkça dikkati artar
b) Bireyin sağlık inancı hastalıkla davranışlarını etkiler
c) Etkin katılım öğrenmeyi kolaylaştırır
d) Hasta eğitimi planlanırken hastalığa uyum aşaması dikkate alınmalıdır
e) Başarı en iyi güdüleyicidir
Soru 15- 15. Hasta eğitimi sürecinin ilk aşaması hangisidir?
a) Hemşirelik tanısı
b) Uygulama
c) Değerlendirme
d) Veri toplama
e) Planlama
Soru 16- 16. Hemsire hasta bireyin insülin enjektörünü doğru ve etkili yapması için önceden seçtiği videoyu bireye izlettiriyor ve bireye başka kaynaklarda video izlemesinide önermiyor. Yukarda hemşirenin yapmak istediği eğitim hangisidir?
a) İletişim öğrenme
b) Edimsel öğrenme
c) Gözlem yoluyla öğrenme
d) Bilişsel öğrenme
e) Klasik koşullanma
Soru 17- 17. Gözlem yoluyla öğrenmenin ilk adım nedir?
a) İletişim
b) Pekiştireç
c) Dikkat
d) Sosyal etkileşim
e) Uygulama
Soru 18- 18. Bir çocuğun yürümeyi bilmesi için belli bir zaman diliminden geçer .Bu zaman dilimi bireyin gelişimi açısından önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisidir?
a) Hatırlama
b) Kritik dönem
c) Öğrenme
d) Fiziksel gelişim
e) Büyüme
Soru 19- 19. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimi etkinlikleri ile ilgili özellikler arasında yer almaz?
a) Sağlık eğitimi sektörlerin etkin katılımını gerektirir
b) Sağlık eğitimi farklı disiplinler arası işbirliği gerektirir
c) Sağlık eğitimi toplumu oluşturan bireylerin / grupların iş birliğini gerektirir
d) Sağlık eğitimi sağlıklı / hasta birey aile ve topluma tek yönlü yaklaşımı gerektirir
e) Sağlık eğitimi uluslararası iş birliği gerektirir
Soru 20- 20. Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili doğru bir ifadedir?
a) Sağlık hasta olmama halidir
b) Sağlığın tanımı kültürlere göre değişir
c) Sağlık bütüncül olarak ele alınır
d) Sağlık bireye özgüdür
e) Sağlık tek olarak uygulanır

Toplam Soru Miktarı: 20