3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK SORULARI VİZE GÜZ

Soru 1- 1. Seride yer alan gözlem değerleri arasındaki en çok tekrar edilen gözlem değerine ------ denir. Boşluğu doldurunuz?
a) Mod
b) Aritmetik ortalama
c) Geometrik ortalama
d) Kareli ortalama
e) Duyarlı ortalama
Soru 2- 2. Aşağıda verilen birimlerden hangisi maddi birimdir?
a) Bina
b) Ölüm
c) Evlenme
d) Boşanma
e) Eğitim
Soru 3- 3. Bir seride yer alan gözlem değerleri arasında önem farkı bulunması -------- ortalama tercih edilir. Boşluğu doldurunuz?
a) Ağırlıklı
b) Ağırlıksız
c) Mod
d) Medyan
e) Egemen değer
Soru 4- 4. Geometrik dizi özelliği gösteren ya da aşırı değer içeren serilerde hangi analitik ortalamanın kullanılması daha uygundur?
a) Kareli ortalama
b) Aritmetik ortalama
c) Geometrik ortalama
d) Mod
e) Medyan
Soru 5- 5. Bir araştırma kapsamında toplam verilerin aynı şıkların bir araya getirilmesi ya da bir araya toplanması şeklinde düzenlenmesi işlemine ------denir. Boşluğu doldurunuz?
a) Gruplama
b) Tasnif
c) Sınıflama
d) Sıralama
e) Düzenleme
Soru 6- 6. Gruplama işlemi oluşturulması oluşturulan sınıflarda sınıfın içinde kaç tane gözlemin yer aldığını gösteren değere -------- denir. Boşluğu doldurunuz?
a) Tasnif
b) Sınıf
c) Frekans
d) Gözlem
e) Grup
Soru 7- 7. Bir seride yer alan gözlem değerleri arasında aşırı değer bulunması halinde seriyi daha iyi temsil etmesi bakımından ------- tercih edilmelidir. Boşluğu doldurunuz?
a) Aritmetik ortalama
b) Tartılı aritmetik ortalama
c) Kararlı aritmetik ortalama
d) Duyarlı aritmetik ortalama
e) Geometrik ortalama
Soru 8- 8. Verilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla oluşturulan seri ---------- denir. Boşluğu doldurunuz?
a) Tasnif
b) Basit
c) Sınıflanmış
d) Gruplanmış seri
e) Bileşik seri
Soru 9- 9. İncelenen birimleri belli bir özelliğe göre sıralama hangisidir?
a) Sıralama ( nominal )
b) Sıralama ( ordinal )
c) Aralık ( interval )
d) Oran ( ratio )
e) Sınıflama
Soru 10- 10. Hem zaman ve hem mekan vasfına uygun düzenlenen serilere --------- denir. Boşluğu doldurunuz?
a) Mekan serileri
b) Bölünme serileri
c) Panel veriler
d) Zaman serileri
e) Bileşik seriler
Soru 11- 11. Bir sınıfın üst sınırı ile alt sınırı arasındaki farka ------- denir. Boşluğu doldurunuz?
a) Sınıf üst sınırı
b) Sınıf alt sınırı
c) Sınıf genişliği
d) Sınıf orta noktası
e) Sınıf sayısı
Soru 12- 12. Bir seriyi özetlemek , akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla kullanılan istatistik ölçüler ----------- olarak adlandırılır. Boşluğu doldurunuz?
a) Mod
b) Medyan
c) Ortalama
d) Ortanca
e) Egemen değer
Soru 13- 13. Seride bulunan aşırı değerlere karşı en duyarlı ortalama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mod
b) Medyan
c) Aritmetik ortalama
d) Geometrik ortalama
e) Hepsi
Soru 14- 14. Aşağıdaki ortalamalardan hangisi birimlerin logaritmaları üzerinden hesaplanır?
a) Geometrik ortalama
b) Kareli ortalama
c) Aritmetik ortalama
d) Medyan
e) Mod
Soru 15- 15. Fiziksel maddi bir varlığa sahip olan birime ne denir ?
a) Varlık birimi
b) Fiziksel birim
c) Maddi birim
d) Somut birim
e) Soyut birim
Soru 16- 16. İstatistikte veri toplama işlemine --------- denir. Boşluğu doldurunuz?
a) Rölöve
b) Veri
c) Vasıf
d) Şık
e) Birim
Soru 17- 17. Bir araştırmada konu ile ilgili tüm birimlerin gözlenmesi durumuna ------ denir. Boşluğu doldurunuz?
a) Tam sayım
b) Örnekleme
c) Anakütle
d) Parametre
e) İstatistik
Soru 18- 18. Bir sınıfta 10 öğrencinin ağırlıklar ölçülüyor buna göre 65 ,70 ,55,65,60 ,70,65,60,65,70 sonuçları çıkıyor bu serinin mod değeri hangisidir?
a) 60
b) 70
c) 55
d) 65
e) Mod yoktur
Soru 19- 19. Sınıflanmış serilerde grafik ile gösterimi nedir?
a) Çubuk grafik
b) Histogram
c) Serpilme diyagramı
d) Daire dilimleri
e) Bindirmeli grafik
Soru 20- 20. Geometrik dizi özelliği gösteren ya da aşırı değer içeren serilerde hangi analitik ortalamanın kullanılması daha uygundur?
a) Kareli ortalama
b) Aritmetik ortalama
c) Geometrik ortalama
d) Mod
e) Medyan
Soru 21- 21. ---------- Gözlem değerlerinin karesi alınmak suretiyle hesaplanan bir ortalamadır. Boşluğu doldurunuz?
a) Kareli ortalama
b) Harmonik ortalama
c) Geometrik ortalama
d) Aritmetik ortalama
e) medyan

Toplam Soru Miktarı: 21